Gebruiksvoorwaarden

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

vzw Werken Glorieux stelt uw interesse in haar activiteiten en uw bezoek aan haar website op prijs. Wij vinden het belangrijk dat u zich niet onzeker voelt bij het bezoeken van onze website en willen ervoor zorgen dat het duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt.

Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mail adres, zullen als volgt worden gebruikt:

  • informatie die u ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om uw informatieaanvraag te kunnen uitvoeren
  • informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid
  • de opgeslagen informatie zullen we ook aanwenden om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren
  • we zullen uw gegevens gebruiken om u in de toekomst over vzw Werken Glorieux en haar producten/diensten op de hoogte te houden. Als u wenst dat uw gegevens hiervoor niet (meer) gebruikt worden, dan kan u ons dat melden
  • uw gegevens worden in ons bestand “vzw Werken Glorieux” opgenomen om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. U kan uw gegevens steeds raadplegen, wijzigen of laten schrappen. Uw gegevens kunnen aan andere commerciële partners worden overgemaakt zodat ook zij u gepersonaliseerde promotionele aanbiedingen kunnen bezorgen.

Onze website bevat links naar andere websites. Vzw Werken Glorieux is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met je persoonlijke gegevens omgaan.

Voorwaarden voor gebruik

Met je bezoek aan deze website te bezoeken aanvaard je de gebruiksvoorwaarden zonder beperking of uitsluiting. Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten.

Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij vzw Werken Glorieux en/of zijn partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vzw Werken Glorieux.

 

Aansprakelijkheid

Deze website is met nauwkeurigheid samengesteld en gecontroleerd. De medische wetenschap evolueert snel en fouten in de gegevensverwerking kunnen hierdoor niet altijd worden voorkomen. Het az Glorieux verstrekt dan ook geen expliciete of impliciete garanties m.b.t. de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van de website. Accuraatheid van de informatie dien je te controleren en te bespreken met je behandelende arts.

De informatie op deze website heeft een zuiver informatieve en indicatieve waarde en kan op geen enkele wijze onze aansprakelijkheid teweeg brengen. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Links naar andere websites worden als bijkomende dienstverlening aangeboden. Dit betekent niet dat az Glorieux verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren of deze websites vrij zijn van virussen of andere zaken met een schadelijk karakter.

Cookiebeleid (te controleren door de Witte Wolf)

Om onze websites beter af te kunnen stemmen op uw behoeften en voorkeuren, maakt VZW Werken Glorieux gebruik van cookies. U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren. In dat geval maken we u er attent op dat bepaalde onderdelen van onze websites niet naar behoren kunnen functioneren. Het kan ook zijn dat u geen toegang meer zal hebben tot bepaalde diensten die wij op onze website aanbieden. Indien u uw cookie-instellingen niet wijzigt en u opteert om ‘verder te gaan’, dan gaat VZW Werken Glorieux ervan uit dat u onze cookies aanvaardt.

Hieronder geven wij u graag meer informatie over cookies aan de hand van een eenvoudige Q&A structuur.

De bedoeling is dat de vette vragen zichtbaar zijn en dat de bezoeker van de website kan doorklikken.

Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat in de webbrowser van uw computer of uw mobiel toestel – zoals uw Smartphone, iPhone, iPad en dergelijke – nagelaten wordt door de server van de website die u op dat moment raadpleegt.

Een cookie bevat een code die alleen gelezen kan worden door de server die het er geplaatst heeft. De server heeft dus geen toegang tot andere informatie die zich bevindt op uw computer of uw mobiel toestel.

Hoe is een cookie bestand opgebouwd?

Een cookiebestand bestaat uit:

  • de naam van de server die het cookie bestand geplaatst heeft
  • er wordt een vervaldatum meegegeven
  • een unieke cijfercode

Wat is het nut van een cookie?

Aan de hand van cookies zorgen we ervoor dat uw surfervaring als bezoeker op één van onze websites zo optimaal mogelijk ervaren wordt. Dit onder andere om u sneller en makkelijker te laten navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of door het aanpassen van de inhoud van onze site aan uw persoonlijke voorkeuren bv. taalvoorkeur.

Waar kan ik deze cookies terugvinden?

Cookies worden in een afzonderlijke folder van uw browser op uw computer of uw mobiel toestel geplaatst.

Welke cookies zijn noodzakelijk?

U zal de indruk krijgen dat bepaalde onderdelen van onze websites niet of niet naar behoren functioneren indien u de noodzakelijke cookies uitschakelde. VZW Werken Glorieux gebruikt dergelijke cookies bijvoorbeeld bij het invullen van contactformulieren of om mee te kunnen discussiëren op onze blogs.

VZW Werken Glorieux maakt gebruik van ‘noodzakelijke’ cookies wanneer u wenst in te loggen op uw persoonlijke account. Aan de hand van deze cookies kunnen wij op een veilige manier uw identiteit controleren om zo toegang te verlenen tot de persoonlijke informatie die u achterliet.

Welke cookies bestaan er?

 Session cookie

Deze cookie heeft als functie om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan onze websites.

Permanente cookie

Deze cookie heeft als functie om uw browser te herkennen met het oog op herhaalde bezoeken aan onze websites.

Functionele cookies

Zoals het woord zelf suggereert, zorgen deze cookies voor het optimaal functioneren van onze websites zodat u een zo aangenaam en persoonlijk mogelijk bezoek aan onze websites ervaart. VZW Werken Glorieux maakt gebruik van ‘Functionele cookies’ voor het ‘herinneren’ van uw persoonlijke voorkeuren en voor het vermijden van eenzelfde communicatie bij herhaalde bezoeken bijvoorbeeld bij het deelnemen aan een actie.

Performantie cookies

VZW Werken Glorieux maakt gebruik van ‘Performantie cookies’ om na te gaan hoe u onze websites gebruikt met het oog op het aanpassen en verbeteren van de inhoud en het gebruiksgemak van onze websites. Zo worden bijvoorbeeld het aantal bezoekers per pagina bijgehouden of de meest voorkomende taal waarin de website bezocht wordt.

Third Party cookies

Dat zijn cookies die weggeschreven worden vanuit advertenties die door derden op de websites van VZW Werken Glorieux vermeld worden. Dit met als doel om de advertenties en/of de inhoud van de advertenties aan uw persoonlijke voorkeuren aan te kunnen passen. U krijgt deze cookies uitsluitend te zien indien u deze niet uitschakelde.

Wat is embedded content?

VZW Werken Glorieux kan op haar websites doorverwijzen naar andere sites via een aanklikbare link. Zo komt u op een website van een andere organisatie terecht. Het kan zijn dat de website naar waar verwezen wordt ook gebruik maakt van cookies. VZW Werken Glorieux adviseert u om op dat moment de gebruiksvoorwaarden van de betreffende organisatie te consulteren, vermeld op hun eigen website, om u te informeren omtrent hun privacy en cookie beleid.

Hoe kan ik de cookies beheren?

Het beheren van cookies heeft u zelf in de hand. U kan de instellingen van uw browser aanpassen naar uw persoonlijke voorkeuren. U kan steeds zowel reeds geïnstalleerde cookies verwijderen als nieuwe cookies weigeren door uw browserinstellingen aan te passen.