Inwendige geneeskunde

De associatie inwendige ziekten is een samenwerkingsverband tussen cardiologen, longartsen, maag-darmspecialisten, geriaters, endocrinologen en oncologen van het az Glorieux. Ons doel is een kwaliteitsvolle zorg waarin de patiënt centraal staat. De samenwerking van de associatie gaat verder dan de wachtdienst. In functie van de aandoening wordt de patiënt toegewezen aan de specialist welke het meest onderlegd is in de betreffende aandoening.

Er is frequent overleg zowel binnen als tussen de verschillende subspecialismen. Communicatie en samenwerking met de huisarts is voor elk van de associatieleden een prioriteit. Er wordt in onze associatie bijzondere aandacht besteed aan continue bijscholing en opleiding, waarbij we zowel uit UZ Leuven als UZ Gent laatstejaarsstudenten (3-4) als assistenten inwendige ziekten (3-4) een kwalitatief hoogstaande opleiding aanbieden.

Op 1 oktober 2020 verwelkomden we zes nieuwe ASO’s (assistent specialisten in opleiding) bij az Glorieux. De assistenten komen gedurende één jaar naar het ziekenhuis om verder opgeleid te worden in de discipline inwendige geneeskunde. We wensen hen van harte welkom en veel succes!

Specialisme

Cardiologie

Cardiologie is het medisch specialisme die zich bezighoudt met het opsporen, diagnosticeren en behandelen van ziekten aan het hart. Vier…

Volledige info

Pneumologie

Pneumologie is het medisch specialisme die zich bezighoudt met de diagnose en de behandeling van aandoeningen van de luchtwegen en…

Volledige info

Medische oncologie

De medische oncologie doet onderzoek naar diagnose en behandeling van tumoren. De behandelingen worden steeds op maat van de patiënt…

Volledige info

Endocrinologie

Endocrinologie is het medisch specialisme die zich bezighoudt met de diagnose en behandeling van ziekten die het gevolg zijn van…

Volledige info

Geriatrie

De dienst geriatrie is de afdeling binnen het ziekenhuis die specifiek instaat voor de multidisciplinaire ouderenzorg. Het specialisatie geriatrie verzorgt…

Volledige info

Gastro-enterologie

Gastro-entergologie is het medisch specialisme die zich bezighoudt met de diagnose en de behandeling van aandoeningen maag- en darmenziekten. De…

Volledige info

Hematologie

Binnen de hematologie wordt de diagnose van bloedziekte gesteld en wordt zoals bij de patiënten met solide tumoren, de behandeling…

Volledige info