ObesitaskliniekOvergewicht, bariatrische heelkunde

Obesitaskliniek Ronse is een multidisciplinaire ziekenhuisprogramma in het az Glorieux waarin artsen en paramedici in samenwerking en overleg individuele problemen van overgewicht en de daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen aanpakken.

Obesitaskliniek beoogt je partner te zijn in het bereiken en behouden van een gezond gewicht.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.obesitasronse.be.

Klik hier meer voor informatie over obesitas revalidatie.