Meetbare kwaliteit

AZ Glorieux bouwt voortdurend aan een cultuur van patiëntveiligheid. Dit vertalen we in de strategie van het ziekenhuis en de waarden waar artsen en medewerkers voor staan. Kwaliteit en patiëntveiligheid verkrijg je echter niet per toeval in een ziekenhuis. Er moet een zeker systeem aanwezig zijn dat kwaliteit van zorg bewaakt en tracht te verbeteren.