Ziekenvervoer

Vervoer naar het az Glorieux

Brengt een ambulance u om dringende redenen (na een oproep naar het noodnummer 112) naar ons ziekenhuis, dan is deze kostprijs voor uw rekening (tarief vastgelegd door de overheid). De ambulancedienst zal u een factuur bezorgen.

Ook wanneer u bij een geplande opname en/of een ontslag uit het ziekenhuis ziekenvervoer inschakelt, is de rekening voor u. Meestal betaalt uw mutualiteit een deel van de kosten voor niet dringend-ziekenvervoer terug. Vraag dit zeker na bij uw mutualiteit.

Vervoer naar huis

Mag u terug naar huis en wilt u dat we ziekenvervoer aanvragen? Dan houden we zo goed mogelijk rekening met de geldende afspraken binnen uw mutualiteit. Als uw gezondheidstoestand dat vraagt, doen we mogelijk een beroep op een meer gespecialiseerde dienstverlener. Afhankelijk van uw mutualiteit zijn de kosten hiervan volledig of gedeeltelijk voor uw rekening.

Vervoer naar een ander ziekenhuis

Stel: u verblijft meerdere dagen in az Glorieux, maar moet voor een behandeling of onderzoek naar een ander ziekenhuis. Dan nemen wij de kosten van het ziekenvervoer op ons, op voorwaarde dat u nog dezelfde dag terug bent. Kan dat niet? Dan beschouwen we uw geval als een ontslag uit ons ziekenhuis. Dat betekent dat die vervoerkosten voor uw rekening zijn.

Vragen?

U kan contact opnemen met de sociale dienst op het nummer +32 55 23 39 18.