Meebrengen bij opname

Een goede raad! Breng geen geld en waardevolle voorwerpen mee naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.

VOOR DE ADMINISTRATIE:

 • identiteitskaart
 • specifieke kaarten en formulieren indien u over een hospitalisatieverzekering beschikt
 • adres en telefoonnummer van een contactpersoon tot wie wij ons kunnen wenden tijdens uw verblijf (een familielid, een kennis, een gebuur,…).

Bij een arbeidsongeval brengt u bovendien mee:

 • de naam en het adres van uw werkgever
 • een attest van de verzekeringsmaatschappij (door de arts in te vullen)
 • de naam en het adres van de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer

VOOR DE GENEESHEER EN DE VERPLEEGAFDELING:

 • een brief van uw huisarts of verwijzende arts
 • een bloedgroep- en vaccinatiekaart
 • uitslagen van onderzoeken
 • röntgenfoto’s
 • pacemaker (met nummer)
 • de geneesmiddelen die u de laatste tijd regelmatig neemt (in hun originele verpakking)
 • eventuele terugbetalingsattesten van geneesmiddelen
 • een lijstje met stoffen of medicatie waaraan u allergisch bent
 • dieetvoorschrift(en)

VOOR UZELF:

 • toiletgerief: handdoeken, washandjes, zakdoeken, zeep, kam, gerief voor mond- en tandhygiëne, scheergerief, …
 • pyjama
 • kamerjas of dagkledij
 • pantoffels of aangepast schoeisel