Honoraria

Forfaitaire honoraria

Bij elke opname staan er enkele forfaitaire honoraria op de factuur. Dit zijn wettelijk vastgelegde honoraria voor o.a. klinische biologie (labo), medische beeldvorming (radiologie) en de medische wachtdienst. Deze forfaitaire honoraria worden gefactureerd op naam van de verantwoordelijke arts van de betrokken dienst.

Er worden geen ereloonsupplementen aangerekend op deze forfaitaire honoraria.

De huidige tarieven zijn:

Opname met overnachting Met voorkeurtarief Zonder voorkeurtarief
Forfait technische verstrekkingen 700000
Forfait klinische biologie 59***** + 59*****
Forfait medische beeldvorming 460784 + ******
Forfait medische wachtdienst 59**** + 59****
Opname zonder overnachting
Forfait klinische biologie 59***** + 59*****
Forfait medische wachtdienst 59**** + 59****

 

Honoraria

Deze rubriek bevat alle uitgevoerde verstrekkingen (op basis van een riziv-nomenclatuurcode) door de artsen en paramedici (vb. kinesisten). Deze verstrekkingen kunnen bestaan uit een deel ten laste van het ziekenfonds (terugbetaling) en/of het deel door u als patiënt te betalen (o.a. remgeld).

 

Ereloonsupplementen

Geconventioneerde artsen kunnen enkel ereloonsupplementen aanrekenen wanneer u voor een éénpersoonskamer kiest. Deze ereloonsupplementen genieten geen tussenkomst van uw ziekenfonds.

Artsen die niet geconventioneerd zijn, kunnen een supplement aanrekenen bovenop het verbintenistarief.

Ook artsen die gedeeltelijk geconventioneerd zijn, kunnen een supplement aanrekenen indien het tijdstip van de verstrekking in een niet-geconventioneerd moment plaatsvindt.

Heeft u een aanvullende hospitalisatieverzekering? Informeer dan best even bij uw makelaar of verzekeringsmaatschappij om te weten in welke mate zij tussenkomen in de ereloonsupplementen.

Ereloonsupplementen worden berekend op de wettelijke prijs van de prestaties.

Een praktisch voorbeeld:

Wettelijke prijs = € 100

Tussenkomst ziekteverzekering via ziekenfonds = € 80

Remgeld door de patiënt te betalen = € 20

Ereloonsupplementen aan 150 % door de patiënt te betalen = € 100 + 150% = € 150

In dit voorbeeld zal € 80 aan het ziekenfonds en € 170 (= € 20 + € 150) aan patiënt gerekend worden.