Verplichte ziekteverzekering

Elke inwoner in België moet zich aansluiten bij een ziekenfonds. Dit ziekenfonds neemt een deel van de prijs van de aangerekende nomenclatuurnummers op zich. Het deel dat u zelf moet betalen, is het remgeld.

In bepaalde situaties heeft u recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (= voorkeurtarief). Dit betekent dat u minder remgeld te betalen heeft en dat het ziekenfonds voor een hoger bedrag zal tussenkomen. Om te weten of u hier recht op hebt, informeert u best bij uw ziekenfonds.

Eventuele betaalde remgelden tellen mee om te bepalen of u in aanmerking komt voor de maximumfactuur (MAF). Dit is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten tot een bepaald bedrag beperkt. Voor de details verwijzen we u door naar uw ziekenfonds.

Bepaalde ingrepen genieten geen tussenkomst van het ziekenfonds. Denk bv aan zuiver esthetische ingrepen. Ook voor kamer- en ereloonsupplementen in geval van een éénpersoonskamer is er geen tussenkomt.

Bent u niet aangesloten of (tijdelijk) niet in orde met de verplichte ziekteverzekering? Dan betaalt u alle kosten van u behandeling/opname zelf.