Leverancier


De algemene aankoopvoorwaarden zijn de standaardafspraken van toepassing op iedere levering van goederen, diensten en/of werken – ongeacht hun specifieke aard –  door een leverancier aan vzw Werken Glorieux waarvan onder andere het az Glorieux deel uitmaakt. Afwijkingen op de algemene aankoopvoorwaarden zijn de Bijzondere voorwaarden: dit zijn de afspraken die specifiek met de leverancier worden gemaakt en die schriftelijk worden vastgelegd.

Algemene aankoopvoorwaarden
Overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens