Ombudsdienst

De ombudsdienst behandelt, als onafhankelijke instantie, klachten over de zorg- en dienstverlening van ons ziekenhuis.

Heeft u opmerkingen, klachten of suggesties? Dan kan u dit melden aan de ombudsdienst.

 

 • Wie is de ombudspersoon?

  De ombudspersoon is:

  • is een neutraal persoon
  • gebonden aan het beroepsgeheim
  • neemt geen standpunt in
  • heeft een onafhankelijke positie
 • Wat doet de ombudsdienst?

  • De ombudsdienst helpt patiënten en hun familie die een vraag hebben of een probleem ervaren met de dienstverlening van het ziekenhuis of een van zijn medewerkers.
  • De ombudsdienst luistert naar je verhaal en probeert samen met jou te zoeken naar een zo gepast mogelijke oplossing.
  • De ombudsdienst ondersteunt de patiënten of nabestaanden die een inzage of afschrift wensen van een patiëntendossier
 • Wie kan bij de ombudsdienst terecht?

  Iedere patiënt of familie die problemen ondervindt door de tussenkomst van een beroepsbeoefenaar of oordeelt dat de wet betreffende de rechten van de patiënt niet gerespecteerd werd.

Relevante documenten