Samenwerkingsverbanden

az Glorieux heeft met verschillende ziekenhuizen (regionaal en nationaal) samenwerkingsverbanden gesloten om op een verantwoorde manier de meest optimale patiëntenzorg te kunnen aanbieden, alsook het zorgaanbod te ondersteunen.

vzw Werken Glorieux

az Glorieux is een onderdeel van de eerste pijler van de koepelorganisatie vzw Werken Glorieux. Naast ziekenzorg telt onze vzw nog twee andere pijlers: “kind- en jeugdzorg” en “ouderenzor”. Samen zorgen de drie pijlers voor het hele levenstraject van de mens.

Alle instellingen van onze vzw zijn er voor en door mensen, met respect en waardering voor iedereen. De meest verantwoorde zorg aanbieden aan elke patiënt, kan slechts gerealiseerd worden door optimale multidisciplinaire samenwerking tussen intra- en extramurale zorgverleners, die de belangen van de individuele artsen, medische disciplines en medische departementen overstijgt.

Ziekenhuisoverschrijdende associaties

De samenwerking tussen ziekenhuizen wordt versterkt met een aantal ziekenhuisoverschrijdende artsenassociaties (voor o.a. gyneacologie, nefrologie,…). De artsen helpen elkaar door de uitwisseling aan informatie en wetenschappelijk overleg.

Locoregionaal samenwerkingsverband ZoRg

Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem en az Glorieux vormen sinds 2018 het locoregionaal samenwerkingsverband ZoRg. Met deze samenwerking wordt beoogd om, ten behoeve van de inwoners van deze regio, een kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorgverlening te verstrekken en te verzekeren.  Hierbij zal de patiënt en de kwaliteit van de medische dienstverlening centraal staan alsmede, daarbij aansluitend, het verzekeren van de tewerkstelling in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen.

Lid van het E17 ziekenhuisnetwerk

Het E17-ziekenhuisnetwerk werd in 2015 opgericht en bestaat ondertussen uit zeven partners. Het az Glorieux vervoegde het netwerk in 2018.

  • az Glorieux Ronse
  • AZ Groeninge Kortrijk
  • AZ Maria Middelares Gent
  • AZ Sint-Elisabeth Zottegem
  • L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
  • Sint-Jozefskliniek Izegem
  • Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze

Op 17 mei 2019 legden de zeven partners hun samenwerking vast in de ‘vzw E17-ziekenhuisnetwerk’. Door de oprichting van deze vzw heeft het E17 ziekenhuisnetwerk rechtspersoonlijkheid, één van de criteria waaraan de ziekenhuisnetwerken tegen 1 januari 2020 moesten voldoen. De voorzitter van het E17-ziekenhuisnetwerk is Eric Van Zele.

Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (Vznkul) staat voor een netwerk van 30 Vlaamse ziekenhuizen waarbij kwaliteitsverbetering voorop staat en de patiënt centraal. In dit samenwerkingsverband staat het streven naar  een hogere kwaliteit en efficiëntie op het vlak van patiëntenzorg, klinisch onderzoek en management voorop.