Indicatoren

In AZ Glorieux streven wij continu naar de best mogelijke zorg voor onze patiënten met het oog op kwaliteit en patiëntveiligheid. We zetten ons dan ook elke dag opnieuw in om deze kwaliteit van de zorg te behouden, te verbeteren en te optimaliseren.

Om de kwaliteit van onze zorg, zowel onze sterke punten als onze verbeterpunten, in kaart te brengen en in cijfers uit te drukken neemt AZ Glorieux o.a. deel aan het ‘Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ). Een van deze metingen peilt naar de patiëntentevredenheid. Meer informatie over deze VIKZ-indicatoren vindt u op de website De kwaliteit van de zorg in Vlaanderen in beeld (zorgkwaliteit.be). De resultaten van deze vrijwillige metingen worden ook op onze website gepubliceerd.