Indicatoren

In az Glorieux streven wij continu naar de best mogelijke zorg voor onze patiënten met het oog op kwaliteit en patiëntveiligheid. We zetten ons dan ook elke dag opnieuw in om deze kwaliteit van de zorg te behouden, te verbeteren en te optimaliseren.

Om de kwaliteit van onze zorg, zowel onze sterke punten als onze verbeterpunten, in kaart te brengen en in cijfers uit te drukken neemt az Glorieux o.a. deel aan het ‘Vlaams Indicatoren Project voor Patiënten en Professionals’ (VIP²). Een van deze metingen peilt naar de patiëntentevredenheid. Meer informatie over deze VIP²-indicatoren vindt u op de website www.zorgkwaliteit.be. De resultaten van deze vrijwillige metingen worden ook op onze website gepubliceerd.