Patiëntenrechtenwet

De patiënt heeft het recht om van het ziekenhuis zowel algemene als geïndividualiseerde informatie te ontvangen over de aard van de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de zorgverleners die er werken.

1. De algemene informatie

De verpleegkundigen, de vroedkundigen, de zorgkundigen, de kinesitherapeuten, de apothekers en de andere paramedici hebben een contractuele rechtsverhouding met het ziekenhuis. Zij zijn werknemers van het ziekenhuis.

De artsen zijn zelfstandigen.

De arts-specialisten in opleiding hebben geen contractuele rechtsverhouding met het ziekenhuis.

De artsen werkzaam in het ziekenhuis zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor gebeurlijke fouten, tekortkomingen of onzorgvuldigheden in de uitoefening van hun kunde. Het ziekenhuis is echter niet aansprakelijk voor de tekortkomingen begaan door de artsen die in het ziekenhuis werkzaam zijn in verband met de eerbiediging van de patiëntenrechten.

2. De geïndividualiseerde informatie

De geïndividualiseerde informatie betreft de informatie omtrent het statuut van een welbepaalde beroepsbeoefenaar. Deze informatie vermeldt eveneens of het ziekenhuis haar aansprakelijkheid met betrekking tot de betreffende beroepsbeoefenaar uitsluit.

De geïndividualiseerde informatie kan worden opgevraagd bij

De ombudsdienst: 055 23 30 30 of via mail: [email protected]

De dienst opname en onthaal: 055 23 36 25 of via mail: [email protected]