Geneesmiddelen/farmaceutische kost

De verbruikte geneesmiddelen worden in deze rubriek vermeld.

Bij een opname met overnachting betaalt u per dag een forfaitair bedrag van € 0,62 voor de terugbetaalbare geneesmiddelen. In dit bedrag zitten een groot aantal geneesmiddelen die niet meer afzonderlijk worden gefactureerd.

Is er geen tussenkomst van de ziekteverzekering? Dan worden deze apart op de factuur vermeld. Deze worden vermeld in de rubriek ‘Farmaceutische kosten’ op uw factuur. Deze medicatie is gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt.