Betalingstermijn + hoe betalen

De consultaties die via onze poliklinieken gaan, zijn onmiddellijk te betalen. Sommige artsen/secretariaten beschikken over een betaalterminal; bij anderen is enkel cash betalen mogelijk. Uw behandelende arts kan in sommige gevallen opteren voor facturatie via het ziekenhuis.

De raadpleging (en eventuele andere uitgevoerde prestaties) zijn volledig door u te betalen. U ontvangt na betaling een getuigschrift voor verstrekte hulp waarmee u naar uw ziekenfonds kan gaan. Zij zullen dan hun deel (de tegemoetkoming) aan u betalen waardoor u enkel het remgeld heeft betaald.

De facturatie van dagziekenhuisbehandelingen en hospitalisaties volgt een ander traject. Hiervoor is de ontslagdatum een bepalend element: gemiddeld kan u uw factuur tussen de 6 à 10 weken na deze datum verwachten. De voorwaarde is dat uw dossier volledig is, dit betekent dat alle diensten (apotheek, labo, radiologie, …) en artsen hun aan te rekenen prestaties/kosten hebben doorgegeven en dat ook de administratieve kant (bv goedkeuring voor tussenkomst van uw ziekteverzekering) in orde is.

Wanneer u uw factuur ontvangt, heeft u 30 dagen na verzendingsdatum de tijd om deze te voldoen. Dit kan via overschrijving (met het bijgevoegde overschrijvingsformulier) of via betaling aan onze kassa.

In principe ontvangt u voor uw hospitalisatie 1 factuur. Dit geldt echter niet als u via spoed wordt opgenomen, als u langdurig in het ziekenhuis verblijft of als uw verblijf van het ene kalenderjaar in het andere doorloopt (dus alle opnames die op 31/12 doorlopen).