Betalingstermijn + hoe betalen

De consultaties die via onze poliklinieken gaan, zijn onmiddellijk te betalen. Sommige artsen/secretariaten beschikken over een betaalterminal; bij anderen is enkel cash betalen mogelijk. Uw behandelende arts kan in sommige gevallen opteren voor facturatie via het ziekenhuis.

De raadpleging (en eventuele andere uitgevoerde prestaties) zijn volledig door u te betalen. U ontvangt na betaling een getuigschrift voor verstrekte hulp waarmee u naar uw ziekenfonds kan gaan. Zij zullen dan hun deel (de tegemoetkoming) aan u betalen waardoor u enkel het remgeld heeft betaald.

De facturatie van dagziekenhuisbehandelingen en hospitalisaties volgt een ander traject. Hiervoor is de ontslagdatum een bepalend element: gemiddeld kan u uw factuur tussen de 6 à 10 weken na deze datum verwachten. De voorwaarde is dat uw dossier volledig is, dit betekent dat alle diensten (apotheek, labo, radiologie, …) en artsen hun aan te rekenen prestaties/kosten hebben doorgegeven en dat ook de administratieve kant (bv goedkeuring voor tussenkomst van uw ziekteverzekering) in orde is.

Wanneer u uw factuur ontvangt, heeft u 30 dagen na verzendingsdatum de tijd om deze te voldoen. Dit kan via overschrijving (met het bijgevoegde overschrijvingsformulier) of via betaling aan onze kassa. Sinds begin 2024 kan je de facturen ook digitaal ontvangen en betalen via Doccle. Meer info over je digitale factuur

In principe ontvangt u voor uw hospitalisatie 1 factuur. Dit geldt echter niet als u via spoed wordt opgenomen, als u langdurig in het ziekenhuis verblijft of als uw verblijf van het ene kalenderjaar in het andere doorloopt (dus alle opnames die op 31/12 doorlopen).