Pijnmanagement

Pijnmanagement

In de benadering van pijn kunnen twee soorten pijn omschreven worden die ook gecombineerd kunnen voorkomen.

  • Acute pijn ontstaat plotseling en gaat relatief snel weer over.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij pijn na een ingreep of bij een invasieve handeling.

  • Chronische pijn houdt langer dan 3 maanden aan en is een moeilijker, complexer verschijnsel.

Voorbeelden van chronische pijn zijn reumatische pijn en fantoompijn na amputatie.

De beleving van pijn en de ernst ervan is een individueel gegeven dat afhankelijk is van een aantal factoren zoals leeftijd, eerdere ervaringen, emoties (bv. angst) en culturele achtergrond.

Om een correct en volledig beeld te krijgen van de intensiteit en de aard van de pijnbeleving is het belangrijk bij elke patiënt pijn te bevragen door middel van een gevalideerde meetschaal.

Voor elke doelgroep bestaat er een aparte meetschaal om zo op een optimale en gestandaardiseerde manier tot de juiste pijnscore te komen voor elke specifieke patiënt.

De bekomen pijnscore moet geïnterpreteerd worden en tot de correcte actie leiden.

Een algemeen bruikbare schaal bestaat niet; zo hebben kleine kinderen niet hetzelfde inschattingsvermogen als volwassenen.

Patiënten worden geïnformeerd door de behandelende arts over de te verwachten pijn bij behandelingen, procedures en onderzoeken. Het is ook belangrijk dat u als patiënt, bij uw bezoek aan een arts, zelf aangeeft of u pijnklachten heeft.

De behandeling van chronische pijn is complex en meervoudig (medicamenteus, interventioneel, fysieke revalidatie) en is zowel gericht op medische als op psychosociale begeleiding.

In de pijnkliniek van az Glorieux volgen we alle aspecten van pijn op en stemmen we de behandeling af op de individuele patiënt.