Ziekenhuishygiëne

Een ziekenhuis is een omgeving waarin potentieel veel ziektekiemen aanwezig zijn. Infecties die patiënten oplopen ten gevolge van opname en/of behandeling in een ziekenhuis noemt men zorginfecties. Daarom bestaat er binnen AZ Glorieux een team ziekenhuishygiëne. Dit team richt zich onder meer tot de preventie van overdracht van micro-organismen en tot het voorkomen van en bestrijden van ziekenhuisinfecties. Daarnaast hebben wij ook een antibioticabeleid, wat streeft naar een beperkt en correct gebruik van antibiotica, met een zo kort mogelijke duur.