Verbetersuggesties

Heeft u een suggestie of bezorgdheid over kwaliteit en patiëntveiligheid? Dan kan u dit hier kwijt.

Het kan gaan om volgende vragen:

  • Heeft u een idee over hoe we het comfort van de patiënt kunnen verbeteren?
  • Hoe kunnen we de communicatie tussen huisartsen en ons ziekenhuis verbeteren?
  • Hoe kunnen we de patiëntveiligheid verbeteren/incidenten voorkomen?

U kan hiervoor een mailtje sturen kwaliteit@azglorieux.be. Alle verbetersuggesties worden intern besproken en geëvalueerd i.f.v. haalbaarheid en meerwaarde voor de patiënt. In de mate van het mogelijke trachten wij de patiënt die een verbetersuggestie meldt, ook feedback te bezorgen.

Heeft u als patiënt wel concrete verwachtingen t.a.v. het ziekenhuis en/of zijn medewerkers, dan verwijzen wij u graag door naar de ombudsdienst om uw suggestie te melden.

AZ Glorieux is een ziekenhuis dat door Joint Commission International geaccrediteerd werd via een streng internationaal kwaliteitslabel. U kan desgewenst ook een bezorgdheid over kwaliteit en patiëntveiligheid doorgeven aan deze organisatie op het e-mailadres jciaccreditation@jcrinc.com.

Dankzij uw mening kunnen wij waar nodig onze dienstverlening bijsturen. Alvast bedankt voor uw inbreng!