Andere leveringen

Slechts een beperkt aantal zaken zijn volledig ten laste van uw ziekenfonds (vb bloedderivaten). Andere door de arts voorgeschreven materialen en producten (implantaten, protheses, endoscopisch materiaal, viscerosynthesemateriaal) moet u gedeeltelijk of volledig zelf betalen.

Deze zaken worden in de rubriek ‘Andere leveringen’ vermeld.