Patiënten

Wanneer u opgenomen bent in het ziekenhuis komt er heel wat informatie op u af. Om u wegwijs te maken doorheen uw zorgtraject kan u hier informatie terugvinden over uw dossier, uw verblijf, de verpleegafdeling waar u bent opgenomen, vragen rond financiële informatie en mogelijkheden tot patiënten begeleiding. Verder kan u via de ombudsdienst een melding maken en meer te weten komen over uw rechten en plichten als patiënt.