Accreditatie

Het is de ambitie van het ziekenhuis om in 2021 een tweede opeenvolgende JCI (Joint Commission International) accreditatielabel te behalen. Dit kwaliteitslabel wordt toegekend door een externe organisatie die onderzoekt hoe goed het ziekenhuis voldoet aan de strenge internationale normen op het vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid. Deze normen hebben zowel betrekking op uniformiteit van zorg, infrastructuur, schoonmaak, medicatiebeheer, opleiding van medewerkers, hygiëne, … Centraal in elke norm staat de veiligheid van de patiënt, de medewerker en de bezoeker.

De voorbereiding voor een dergelijk accreditatietraject levert heel wat mogelijkheden op om te streven naar die excellente zorg.

In het kader van dit accreditatietraject worden onder meer op regelmatige basis tracers, veiligheidsrondes, … uitgevoerd in het ziekenhuis. Een tracer of een veiligheidsronde is een intern onderzoek of observatie waarbij nagegaan wordt of de gemaakte werkafspraken in de praktijk terug te vinden zijn. Hierbij wordt telkens geëvalueerd of bijsturing noodzakelijk is en welke verbeteracties hiervoor nodig zijn.