Accreditatie

Internationaal kwaliteitslabel JCI

Als houder van het JCI-kwaliteitslabel, voldoen we aan de hoogste kwaliteitseisen. Dit label wordt driejaarlijks geherevalueerd door de gerenommeerde internationale instantie die wereldwijd ziekenhuizen auditeert: Joint Commission International (JCI).

Joint Commission International

De internationale organisatie Joint Commission International (JCI) evalueert of ziekenhuizen voldoen aan haar strenge internationale verwachtingen inzake kwaliteit en veiligheid. Hiervoor hanteren ze een lijst met 350 standaarden die zowel betrekking hebben op de uniformiteit van zorg, de infrastructuur, de schoonmaak, het medicatiebeheer, de opleiding van medewerkers, de hygiëne, … Centraal in elke standaard staat de veiligheid van de patiënt, van de medewerker en van de bezoeker.

De standaarden worden getoetst door middel van een 1100 tal zogenaamde meetpunten. Deze meetpunten worden tijdens de audit gescoord, met 3 opties: ‘niet voldaan’, ‘gedeeltelijk voldaan’ of ‘volledig voldaan’. Bij een voldoende hoge score, krijgt het ziekenhuis het JCI-label voor een periode van drie jaar, daarna vindt er een nieuwe audit plaats.

De standaarden worden regelmatig geactualiseerd en verfijnd.

In het kader van een dergelijk accreditatietraject worden onder meer op regelmatige basis tracers, veiligheidsrondes, … uitgevoerd in het ziekenhuis. Een tracer of een veiligheidsronde is een intern onderzoek of observatie waarbij nagegaan wordt of de gemaakte werkafspraken in de praktijk terug te vinden zijn.

In 2017 behaalden we als ziekenhuis voor de eerste keer het JCI-kwaliteitslabel, dat intussen reeds 3x  herbevestigd werd. Laatst in 2022.

Rapport 2022

Tijdens de audit in 2022 werden meer dan 1100 meetpunten gescoord. Voor slechts een 20 tal punten haalden we de norm niet of slechts gedeeltelijk.

Deze zijn opgenomen als verbeterpunten in onze jaaractieplannen. Bekijk het volledig rapport (link).