Patiëntveiligheid

Een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvolle zorg is veilige zorg. Heel wat maatregelen worden genomen om de risico’s die inherent zijn aan een verblijf in een ziekenhuis te vermijden. Denken we aan: correcte handhygiëne, effectieve communicatie, veilige operaties, veilig gebruik van geneesmiddelen, preventie van vallen en een correcte identificatie van de patiënt.

AZ Glorieux wil kwaliteitsvolle en veilige zorg leveren aan alle patiënten. Onze medewerkers stellen hiervoor dagelijks alles in het werk, maar ook u als patiënt (en/of familie) kan hier een waardevolle bijdrage aan leveren.