Palliatieve zorgen

Palliatieve Zorgen

Wij benaderen de patiënten vanuit een holistische visie: niet alleen lichaam en geest, maar ook de manier waarop u naar het leven en uw ziekte kijkt en de mensen waarmee u samenleeft zijn aspecten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden.

Palliatieve zorg is de totale zorg voor patiënten bij wie de ziekte niet meer te genezen valt. Hierbij is het de bedoeling om tot het einde toe voor de patiënt en zijn familie de best mogelijke levenskwaliteit te verzekeren.

Door aangepaste comfortzorg wordt ernaar gestreefd om pijn en andere ongemakken te verlichten. Naast deze lichamelijke zorg is er aandacht voor emotionele, sociale en spirituele noden en vragen. Vertrekkend vanuit een respect voor iedere betrokkene wordt samen naar passende antwoorden gezocht.

Afscheid moeten nemen van een dierbaar iemand kan moeilijk zijn. Vandaar dat er ook bijzondere aandacht is voor de directe omgeving van de patiënt. Kinderen mogen hierbij zeker niet uit het oog verloren worden.

Palliatieve zorg is mogelijk op elke afdeling van het ziekenhuis, met ondersteuning van het palliatief supportteam. Voor mensen die geen andere opvangmogelijkheden meer hebben is er opname op de palliatieve eenheid mogelijk.

We geven u zoveel mogelijk inspraak. Zo zijn er geen vaste tijdstippen voor lichamelijke verzorging, maaltijden, bezoek … We volgen uw ritme en uw individuele noden. We willen een optimale zorg aanbieden met respect voor de zelfstandigheid en privacy. Uw familie en vrienden zijn volwaardige partners in de zorg en hun engagement en betrokkenheid is nodig om zorg op maat te bieden.

We richten ons naar de manier van werken van het European Association for palliative care (EAPC – www.eapcnet.eu)

Gizzarelli Sophie

Hoofdverpleegkundige palliatieve Zorgen