Rechten en plichten

Wederzijds vertrouwen en een transparante communicatie tussen patiënt en zorgverlener is van cruciaal belang voor het leveren van optimale zorg. Deze wederzijdse verwachtingen tussen patiënt en zorgverlener zijn in België in 2002 wettelijk vastgelegd als rechten van de patiënt.

 

Wat zijn uw rechten als patiënt?

 

Wat zijn uw plichten als patiënt?

  • CORRECT IDENTIFICEREN: Breng je identiteitskaart steeds mee naar een raadpleging of opname.
  • MEDEWERKING VERLENEN: Wees eerlijk over je gezondheidstoestand.
  • BEHANDELING BETALEN: Betaal je behandeling binnen de vastgelegde betalingstermijn.
  • ZORG DRAGEN VOOR HET MATERIAAL: Breng geen beschadiging of vervuiling toe.
  • HUISREGELS: Respecteer de privacy en rust van mede-patiënten en volg de bezoekuren.
  • RESPECT: Fatsoen en wederzijds respect staan centraal in dit ziekenhuis.
  • FILMEN & FOTOGRAFEREN: Het filmen en fotograferen van andere patiënten is niet toegestaan. Ziekenhuismedewerkers mogen enkel gefotografeerd of in beeld gebracht worden met toestemming van de medewerker.

Uw rechten en plichten kan u terugvinden in volgende brochure: rechten en plichten van de patiënt. Bent u van oordeel dat uw rechten als patiënt onvoldoende geëerbiedigd werden of heeft u vragen? Dan kan u contact opnemen met de ombudsdienst. Hier kan u terecht voor het inwinnen van informatie en advies, maar ook voor een bemiddeling in situaties waarin een geschil met een zorgverlener niet in onderling overleg kan opgelost worden.

Klik hier voor meer informatie over de ombudsdienst.