Wie moet u verwittigen

  • Verzekeringsmaatschappij: Indien u beschikt over een hospitalisatiepolis of een bijkomende ziekteverzekering, brengt u het aangepaste formulier mee dat uw verzekeringsmaatschappij nodig heeft.
  • Werkgever / werkloosheidsbureau
  • School of sportvereniging: Bij een eventueel school- of sportongeval moet u de verzekeringsformulieren meebrengen van uw school of sportvereniging.
  • Postkantoor: Indien u op de dag van de uitbetaling van uw pensioen in het ziekenhuis verblijft, verwittigt u best het postkantoor. De postbode zal u dan uw pensioen persoonlijk bezorgen op uw kamer. U bewaart dat geld bij voorkeur niet op de kamer. Via de sociale dienst kan – zo nodig – een oplossing gezocht worden voor een veilige bewaring.
  • Mutualiteit: Indien u loontrekkende of zelfstandige bent, dient u het ziekenfonds in te lichten van uw werkonbekwaamheid. U kan dit doen door middel van het document [vertrouwelijk], dat u bij uw mutualiteit kan aanvragen.

Hospitalisatieverzekering

Categorie
Download