Pastorale dienst

Het AZ Glorieux is christelijk geïnspireerd, maar heeft respect voor elke levensopvatting.

Een ziekenhuisopname kan een ingrijpend gebeuren zijn en u doen nadenken over uw diepste mens-zijn en het waarom van dit alles. Het kan goed zijn dit met iemand te kunnen delen.

Bij de pastorale dienst kunt u terecht voor:

  • Een luisterend oor
  • Een gesprek over uw ziek-zijn of uw opname
  • Een bemoedigend woord bij een zware ingreep of een lange revalidatie
  • Een gebedsmoment
  • De communie op de kamer, de ziekenzalving of een passend ritueel

Kapel

De kapel bevindt zich op de tweede verdieping en is overdag vrij toegankelijk. U kunt er stilte en rust vinden, even bidden, een kaars aansteken,…

Vragen? Contact?

Coussement Heidi

coördinator pastorale dienst - vrijwilligerswerking