Pastorale dienst

Het az Glorieux is christelijk geïnspireerd, maar heeft respect voor elke levensopvatting. Indien u dit wenst, kan u bezoek krijgen van iemand van uw godsdienst of levensbeschouwing.

Dit kan u doen door:

  • Een melding aan de verpleegkundige
  • Het invullen van het formulier ‘godsdienstige, morele of filosofische bijstand’ dat u vindt in de onthaalmap

Een ziekenhuisopname kan een ingrijpend gebeuren zijn en u doen nadenken over uw diepste mens-zijn en het waarom van dit alles. Het kan goed zijn dit met iemand te kunnen delen.

Bij de pastorale dienst kunt u terecht voor:

  • Een luisterend oor
  • Een gesprek over uw ziek-zijn of uw opname
  • Een bemoedigend woord bij een zware ingreep of een lange revalidatie
  • Een gebedsmoment
  • De communie op de kamer, de ziekenzalving of een passend ritueel

Kapel

De kapel bevindt zich op de tweede verdieping en is overdag vrij toegankelijk. U kunt er stilte en rust vinden, even bidden, een kaars aansteken,… Op zaterdag om 17u00 kan u ook de eucharistieviering bijwonen. Speciale zaken worden vooraf aangekondigd op het bord aan de kapeldeur. Ook als rolstoelpatiënt of bedlegerige patiënt bent u hier welkom.

Vragen? Contact?

Coussement Heidi

coördinator pastorale dienst - vrijwilligerswerking

Pastorale dienst

Categorie
Download