3de betalerssysteem

Voor de ziekenhuisfacturen wordt gewerkt met het systeem van de 3e betalers. Dat wil zeggen dat u als patiënt enkel het deel betaalt waarvoor er geen tussenkomst is van uw ziekenfonds.

Dit systeem geldt niet voor bepaalde nomenclatuurnummers (vb. raadplegingen, …). Hier betaalt u het volledige bedrag zelf en krijgt dan – via het meegestuurde formulier  – tussenkomst van uw ziekenfonds.

Betaalt u rechtstreeks aan de arts of zijn/haar secretariaat? Dan krijgt u een ‘getuigschrift voor verstrekte hulp’. Hiermee kan u het aandeel van uw ziekenfonds recupereren.

Bent u niet in orde met u ziekenfonds? Hou er dan rekening mee dat u dan zelf alles moet betalen. Ook voor bepaalde behandelingen/ingrepen kan uw ziekenfonds tussenkomst weigeren. Denk hierbij bv aan esthetische ingrepen, … Bij twijfel informeert u zich best vooraf bij uw ziekenfonds.