Afschrift medisch dossier

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt voorziet dat patiënten recht hebben op een afschrift van hun medisch dossier. Dit kan via onderstaande mogelijkheden:

A. Bekijk uw dossier via webtoepassing en/of app

U kunt uw eigen patiëntendossier online inkijken via de beveiligde webtoepassing www.mynexuzhealth.be en de app op je smartphone.

Via mynexuzhealth hebt u online inzage in verslagen van bijvoorbeeld onderzoeken, radiologische scans, raadplegingen, ziekenhuisopnames, functiemetingen of laboresultaten. Let wel: de verslagen zijn slechts na 7 dagen, vanaf de validatie door de arts, beschikbaar.

OPGELET! Enkel verslagen, binnen het az Glorieux, die zijn opgesteld na 01/05/2017 zijn toegankelijk via www.mynexuzhealth.be. Voor informatie van voor die datum, volgt u onderstaande stappen om een afschrift van uw dossier op te vragen.

B. Contacteer uw huisarts

Uw huisarts beschikt over verslagen van de interventies in het az Glorieux. U kunt ook bij hem/haar om een afschrift terecht.

C. Schriftelijk verzoek om afschrift van gegevens uit een patiëntendossier 

Via onderstaande documenten kan u een afschrift / inzage van uw patiëntendossier aanvragen bij de ombudsdienst.

U kan de aanvraag op verschillende manieren terugsturen:

  • u stuurt het ingevulde en ondertekende formulier samen met een kopie van uw identiteitskaart aan az Glorieux, Glorieuxlaan 55, 9600 Ronse, t.a.v. de ombudsdienst
  • u bezorgt het via e-mail: [email protected]
  • u bezorgt het aan het onthaal van het az Glorieux te Ronse

Opgelet: Het az Glorieux doet haar uiterste best het gevraagde afschrift zo spoedig als mogelijk te bezorgen. De wet op de patiëntenrechten bepaalt een maximum termijn van 15 dagen (na de ontvangst van uw aanvraag) waarin op uw aanvraag moet ingegaan worden.

Voor alle bijkomende vragen/inlichtingen kan u steeds contact opnemen met de ombudsdienst van het az Glorieux op het nummer +32 55 23 30 30 of [email protected].