Voorstelling

Opdrachtverklaring

Het az Glorieux is een onderdeel van de eerste pijler van de koepelorganisatie vzw Werken Glorieux. Naast ziekenzorg telt onze vzw twee andere pijlers: kind- en jeugdzorg en ouderenzorg. Samen vormen zij het hele levenstraject van de mens.

Het is de opdracht van vzw Werken Glorieux om vanuit een christelijk-evangelische inspiratie, kwalitatief hoogstaande en betaalbare zorg aan te bieden aan kinderen, zieken en bejaarden. Wetenschappelijke kennis en kunde gaan hierbij gepaard met aandacht, respect en dienstbaarheid.
Naar het voorbeeld van E.H. Stefaan Modest Glorieux, stichter van de Zusters van Barmhartigheid, gaat speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren van de maatschappij. Elk contact met patiënten, bewoners of kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, getuigt van een maximale waardering voor de unieke mens.

Hoofd, handen en hart in de gezondheidszorg, … zijn onlosmakelijk verbonden met kwaliteitsvolle zorgverstrekking. Onze medewerkers zetten zich gepassioneerd in voor hun patiënten en collega’s (hart), nemen op elk moment de juiste beslissingen (hoofd) en weten van aanpakken (handen).

Waarden

Met respect en waardering voor alle betrokkenen, streven we zes kernwaarden na die gedragen worden door elke medewerker.

Strategische visie

Om onze missie en visie vorm te geven, is er een vijfjarig strategisch beleidsplan uitgewerkt o.b.v. jaarlijks te bepalen doelstellingen. De directie en de raad van bestuur bepalen samen deze beleidsthema’s die van belang zijn binnen az Glorieux en vzw Werken Glorieux.

Jaarverslag