Zorginspectie

De Zorginspectie van de Vlaamse overheid voert kwaliteitscontroles uit in algemene ziekenhuizen. Tijdens een onaangekondigd bezoek door een team van inspecteurs wordt nagegaan of de kwaliteit van de dagelijkse zorgverlening voldoet aan een aantal criteria en normen die vastgelegd zijn in een eisenkader. Na elk nalevingstoezicht somt de Zorginspectie de verbeterpunten op per ziekenhuis. Afhankelijk van de ernst van de tekortkomingen kan de Zorginspectie beslissen om opnieuw een inspectieronde te houden om zo na te gaan of het ziekenhuis de tekortkomingen heeft weggewerkt.

Bij een nalevingstoezicht wordt voornamelijk gefocust op zorgtrajecten. Dit is het traject dat een patiënt kan doorlopen in een ziekenhuis (bv. opname via spoed, vervolgens verblijf op intensieve zorgen en dan naar een gewone verpleegafdeling). In 2018 werd het cardiaal zorgtraject, het chirurgische en internistische zorgtraject geïnspecteerd.

De inspectieverslagen kan u terugvinden op www.zorginspectie.be.