Patiëntenparticipatie

Patiëntenparticipatie wint aan belang, ook bij ons. Uit onderzoek blijkt dat de gezondheidszorg beter en effectiever is als de patiënt actief betrokken is in de besluitvorming, op verschillende niveaus. Participatie verhoogt onder meer de therapietrouw, het effect van de behandeling, de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid. Gezien patiëntparticipatie heel wat voordelen biedt aan de patiënten zelf, aan het ziekenhuis en aan de zorgverleners, zetten wij dan ook ten volle in op de verschillende niveaus van patiëntparticipatie en dit onder de vorm van ziekenhuisbrede-, departementele- en dienstspecifieke verbeterprojecten:

  1. Informatie: er worden informatiebrochures voorzien voor de patiënt en daarnaast werken we aan een patiëntvriendelijke website.
  2. Consultatie: jaarlijks doen we vrijwillig mee aan de patiënttevredenheidsmeting van het VIKZ. We gaan aan de slag met de resultaten om onze zorg zo kwaliteitsvol mogelijk te laten verlopen.
  3. Advies: tenslotte is er een methodiek uitgewerkt en getest om focusgroepen te houden met patiënten met een gelijkaardige ervaring om bepaalde processen te verbeteren. Het uitgangspunt is: peilen naar de ervaringen van de patiënten die in aanraking gekomen zijn met ons ziekenhuis om hieruit verbeteracties te halen en deze door te voeren. Op deze manier weerklinkt de stem van de patiënt in onze zorg.

Interesse om te participeren of om uw ervaring te delen?

Contactpersoon: [email protected]

De patiënt zelf laten deelnemen aan zijn zorgtraject is iets wat we nooit mogen loslaten.

- Laura, stafmedewerker Kwaliteit – projecten

Door te luisteren naar de patiënt en daar gepaste acties aan te verbinden, laten we de stem van de patiënt weerklinken in onze zorg.