Interne audits

Om de kwaliteit en patiëntveiligheid te bevorderen, vinden er op geregelde tijdstippen interne tracers en veiligheidsrondes plaats. Tijdens een tracer of veiligheidsronde wordt nagegaan of alle werkafspraken in de praktijk terug te vinden zijn. Zo onder meer afspraken met betrekking tot ziekenhuishygiëne, medicatiebeheer, identificatie van patiënt, documentatie in het patiëntendossier, preventief onderhoud van medische toestellen, … De tracers of veiligheidsrondes sensibiliseren de zorgverleners en verhogen ook daadwerkelijk de kwaliteit en patiëntveiligheid.