Incidenten

In een setting zoals een ziekenhuis, waar mensen zorgen voor mensen, loopt niet altijd alles zoals gewenst of zoals zou moeten. Soms komt de patiëntveiligheid (bijna) in het gedrang. Om deze incidenten (1), maar ook bijna-incidenten (2) in kaart te brengen, werken wij met een online, intern meldsysteem.

Elk (bijna-)incident wordt gezien als een kans op verbetering en wordt telkens gekoppeld aan een verbeteractie. Alle medewerkers kunnen van dit meldsysteem gebruik maken. Op die manier leren wij uit onze fouten, dragen we bij tot een betere kwaliteit en patiëntveiligheid en blijven wij onze interne processen optimaliseren.

Om een vellige meldcultuur te creëren wordt sterk de focus gelegd op de oorzaak van het voorval en niet op de persoon die het voorval veroorzaakt heeft. Meldingen worden steeds discreet en objectief verwerkt, met het oog op het vermijden van dergelijke incidenten in de toekomst.

Denkt u zelf bij een incident betrokken te zijn, zorg dan dat u uw zorgverlener hiervan op de hoogte brengt.

Wie zijn verwachtingen t.a.v. het ziekenhuis en/of zijn medewerkers inzake kwaliteit en patiëntveiligheid niet ingelost ziet of betrokken is bij een incident, kan zich richten tot de ombudsdienst van az Glorieux. In dit geval wordt dit als een klacht (3) beschouwd.

Heeft u een suggestie (4) om onze werking te verbeteren? Laat het ons dan weten en stuur een mailtje naar [email protected]

(1) Incident: Incidenten zijn alle gebeurtenissen die de patiënt schade hebben toegebracht of hadden kunnen toebrengen. Ze moeten ruim gezien worden. Niet alleen fysische schade, maar ook morele, psychische of financiële schade.
(2) Bijna-incident: Incidenten zijn alle gebeurtenissen die de patiënt schade hadden kunnen toebrengen. Mogelijke redenen waardoor de patiënt geen schade opliep kan zijn dat het incident de patiënt niet bereikt heeft of de patiënt wel bereikt heeft zonder schade te veroorzaken.
(3) Klacht: elke vorm van ongenoegen of onvrede die u ervaart naar aanleiding van een contact met het ziekenhuis.
(4) Suggestie/verbetering: voorstel, tip of idee dat de werking van onze diensten ten goede kan komen.