Conventiestatuut

Tussen de artsen en ziekenfondsen wordt periodiek een nationaal akkoord gesloten. Dit wil zeggen dat zij voor de verschillende verstrekkingen een prijs (verbintenistarief) overeenkomen.

Deze verbintenistarieven (ook wel erelonen of honoraria genoemd) bestaan uit 2 delen:

  • Het bedrag dat door het ziekenfonds wordt terugbetaald (tussenkomst)
  • Het bedrag dat u zelf moet betalen (remgeld)

Artsen hebben 3 opties:

  • Zij houden zich aan de verbintenistarieven = geconventioneerd (code C op uw factuur)
  • Zij volgen de tarieven uit het akkoord niet = niet-geconventioneerd (code NC op uw factuur)
  • Op bepaalde dagen, uren of plaatsen volgt de arts de verbintenistarieven niet; op de andere dagen, uren of plaatsen wel = gedeeltelijk geconventioneerd (code PC op uw factuur)

Een volledig overzicht van het conventiestatuut van onze artsen vindt u hier.