Meldingen en klachten

De artsen, zorgverleners medewerkers van het AZ Glorieux streven hoogkwalitatieve gezondheidszorg na. Het kan echter zijn dat, ondanks hun inspanningen, bepaalde aspecten niet voldoen aan uw verwachtingen. Wij raden u aan om dit in eerste instantie rechtstreeks met de betrokken zorgverlener(s)/medewerker(s) te bespreken.

Indien er uit dit gesprek geen gezamenlijke oplossing kan worden gevonden, kan u dit melden aan de ombudsdienst. De ombudspersoon beluistert je ongenoegen, tracht de communicatie tussen u en de zorgverlener(s)/medewerker(s) te herstellen, bemiddelt tussen de betrokken partijen en biedt ondersteuning in het zoeken naar een oplossing. De ombudspersoon is tijdens de volledige procedure strikt neutraal en onpartijdig. Indien beide partijen geen consensus bereiken, zal u geïnformeerd worden over mogelijke andere stappen.

U kan de ombudsdienst op volgende manieren contacteren:

  • per mail: [email protected] of via onderstaand formulier
  • telefonisch: +32 55 23 30 30
  • een persoonlijk gesprek is mogelijk op afspraak
  • per post: Ombudsdienst, Glorieuxlaan 55, 9600 Ronse

De ombudsdienst is telefonisch bereikbaar op werkdagen:

  • maandag 10u00 tot 12u00
  • dinsdag 10u00 tot 12u00
  • donderdag 10u00 tot 12u00
  • vrijdag 10u00 tot 12u00

 

Contacteer de ombudsdienst

dd/mm/jjjj

De meldingen worden behandeld binnen een redelijke termijn. De werking en klachtenprocedure van de ombudsdienst zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Lamoral Emmilie

Ombudspersoon