Meldingen en klachten

De artsen, zorgverleners medewerkers van het az Glorieux streven hoogkwalitatieve gezondheidszorg na. Het kan echter zijn dat, ondanks hun inspanningen, bepaalde aspecten niet voldoen aan uw verwachtingen. Wij raden u aan om dit in eerste instantie rechtstreeks met de betrokken zorgverlener(s)/medewerker(s) te bespreken.

Indien er uit dit gesprek geen gezamenlijke oplossing kan worden gevonden, kan u dit melden aan de ombudsdienst. De ombudspersoon beluistert je ongenoegen, tracht de communicatie tussen u en de zorgverlener(s)/medewerker(s) te herstellen, bemiddelt tussen de betrokken partijen en biedt ondersteuning in het zoeken naar een oplossing. De ombudspersoon is tijdens de volledige procedure strikt neutraal en onpartijdig. Indien beide partijen geen consensus bereiken, zal u geïnformeerd worden over mogelijke andere stappen.

U kan de ombudsdienst op volgende manieren contacteren:

  • per post: Ombudsdienst, Glorieuxlaan 55, 9600 Ronse
  • per mail: ombudsdienst@azglorieux.be
  • telefonisch: +32 55 23 30 30
  • een persoonlijk gesprek is mogelijk op afspraak

De ombudsdienst is bereikbaar op werkdagen:

  • maandag 8u30 en 16u30
  • dinsdag 8u30 en 16u30
  • donderdag 8u30 en 16u30
  • vrijdag 8u30 en 12u00

De meldingen worden behandeld binnen een redelijke termijn. De werking en klachtenprocedure van de ombudsdienst zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Lamoral Emmilie

Ombudspersoon