Bereken uw kostprijs

Er zijn verschillende elementen die de uiteindelijke kostprijs van uw behandeling/opname beïnvloeden. Denk maar aan een verhoogde tegemoetkoming, de kamerkeuze, …

Om niet voor verrassingen te staan, bieden we u de mogelijkheid om via onze website de prijzen van enkele vaak voorkomende behandelingen/ingrepen te berekenen. Hou er rekening mee dat dit de prijzen zijn na tussenkomst van het ziekenfonds.

Wenst u een kostprijsraming voor een andere behandeling/ingreep? Bent u (tijdelijk) niet aangesloten bij een ziekenfonds? Of heeft u een bijkomende vraag over de berekende kostprijs? Neem dan gerust contact op met onze tarificatiedienst.

We delen kostprijsramingen alleen ter informatie mee aan onze patiënten. Ze zijn dan ook in geen geval bindend. Door zo’n raming mee te delen, gaat het ziekenhuis op geen enkele manier een verbintenis aan.

De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan m.a.w. variëren. Door de complexe en snel evoluerende wetgeving inzake de ziekteverzekering is het namelijk niet mogelijk om exacte prijsberekeningen te maken. De uiteindelijke werkelijke kostprijs hangt bovendien mee af van enkele variabele factoren die we niet kunnen voorzien in de prijsramingen. Denk maar aan de algemene toestand van de patiënt, bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties enz.

Het ziekenhuis probeert altijd actuele informatie mee te delen. Hoe dan ook kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten of tekorten en evenmin voor onnauwkeurige, ontbrekende of verouderde gegevens. Het ziekenhuis is evenmin aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van een kostprijsraming of uit de onmogelijkheid om zo’n raming ter beschikking te stellen.

Heeft u een aanvullende hospitalisatieverzekering? Informeer daar ook best vooraf over hun tussenkomst.