ZORG, dicht bij jou

Er waait een frisse wind door het zorglandschap van de Vlaamse Ardennen. Reden? De intensere samenwerking tussen ons ziekenhuis én het az Glorieux in Ronse, genaamd ZORG.

  • De naam ZORG werd gekozen omdat zowel de eerste letter van Zottegem als die van Ronse erin vervat zitten.
  • Eigenlijk werken we al sinds 2018 nauw samen.
  • Bovendien maken beide zorginstellingen deel uit van het overkoepelend E17−ziekenhuisnetwerk.


Geïntegreerde zorg in de Vlaamse Ardennen

  • ZORG heeft als doel om kwalitatieve, toegankelijke, betaalbare en geïntegreerde basiszorg te bieden aan de inwoners van de Vlaamse Ardennen.
  • In nauwe samenwerking met alle zorgactoren in de regio, inclusief de partners van de eerstelijnszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg en de bijzondere jeugdzorg.

 

Blik op de toekomst

  • Met ZORG willen we proactief inspelen op de ingrijpende veranderingen in het zorglandschap.
  • De zorg zal de komende tien jaar immers georganiseerd worden in netwerken en geïntegreerde zorgketens.
  • Zo aligneren we ons op de toekomstige beleidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid.