Fibromyalgie

Wat is fibromyalgie?

Fibromyalgie kenmerkt zich voornamelijk door veralgemeende chronische pijnklachten, die vaak samengaan met andere klachten, zoals vermoeidheid en slaapstoornissen, concentratie- of geheugenproblemen en een verstoorde stemming.

Diagnose

De diagnose kan je niet stellen met “technische onderzoeken” zoal bloedafname, RX, echo, MRI..2 H. Vooraleer de diagnose te kunnen stellen, hebben patiënten vaak al verschillende artsen geraadpleegd en talrijke onderzoeken ondergaan. We stellen fibromyalgie vast tijdens de consultatie aan de hand van welbepaalde kenmerken, na andere oorzaken uit te sluiten. We kennen de precieze oorzaak van fibromyalgie nog niet. Wetenschappelijk onderzoek is hieromtrent nog steeds aan de gang.

Behandeling

Fibromyalgie is een chronische ziekte, patiënten kunnen niet volledig genezen, doch bij velen kunnen de klachten goed onder controle komen. Wat kan helpen om je klachten te doen afnemen, onder controle te doen komen?
Sommige medicaties kunnen hierbij zeker helpen. Zeker even belangrijk is beweging. Lichaamsbeweging en krachtopbouw verminderen de klachten, maar zijn niet altijd gemakkelijk net door de pijn en vermoeidheid. We weten uit wetenschappelijk onderzoek wel dat minder bewegen echter nadelige gevolgen heeft ; grotere kans op depressie, minder stressbestendig, men heeft meer last van slaapproblemen en er is een grotere kans op hoge bloeddruk en suikerziekte. Daarom is het belangrijk om in te stappen in een programma met de juist begeleiding.

Praktisch

Bent u fibromyalgie patiënt of chronische pijnpatiënt en u wil uw levenskwaliteit verbeteren, dan is dit revalidatie programma iets voor u. Werken aan een betere conditie is vaak moeilijker en verloopt meestal trager dan bij gezonde personen. Het zeer regelmatig gedoseerd bewegen is en belangrijke meerwaarde is uw behandeling. Daarom bieden wij in ons revalidatiecentrum een bewegingsprogramma aan op maat van u. Je volgt het programma in groep met lotgenoten, wat een extra stimulans geeft om vol te houden. Het volledige programma zijn 36 sessies van telkens 2 uur die bestaan uit bewegingssessies alsook infosessies onder begeleiding van kinesitherapeut en ergotherapeut met bijscholing in chronische pijnen, alsook wekelijks een sessie met de psycholoog.

Vergeet niet dat bewegen een positieve invloed zal hebben op uw klachten nu en op langere termijn. Behandelingen waarbij u zelf niet actief bent zoals massages, warmte… zijn op langere termijn wetenschappelijk bewezen niet zinvol. Bij acute pijn kan een korte behandeling TENS of massage de pijn wat stillen. Starten kan na een consultatie bij één van de revalidatieartsen.