Stroke unitBeroertezorg

Het az Glorieux is voorzien van een goed georganiseerde stroke unit voor verzorging en behandeling van patiënten met een beroerte in de acute fase. Het az Glorieux werkt samen met het az Groeninge Kortrijk voor meer geavanceerde technieken zoals vb. een trombectomie.

HERKEN EEN BEROERTE

Een beroerte is altijd een spoedgeval en snel reageren is daarom van cruciaal belang!

Voer de BEFAST-test uit bij vermoeden van een beroerte.

  • Balance: Ga na of het slachtoffer een plots verlies van evenwicht ervaart.
  • Eyes: Bevraag of het slachtoffer dubbel ziet of aan zichtverlies lijdt.
  • Face: Kijk of de mond van het slachtoffer scheef naar beneden staat en of er een mondhoek naar beneden hangt. Vraag aan het slachtoffer om te lachen of om zijn tanden te laten zien.
  • Arm: Kijk of een arm of been verlamd is. Vraag aan het slachtoffer om beide armen voor zich uit te strekken met de handpalmen naar boven. Let op of een arm wegzakt of ongecontroleerd beweegt
  • Spraak: Ga na of het slachtoffer moeite heeft met spreken. Laat desnoods een zin herhalen of stel vragen.
  • Tijd: Probeer te weten te komen wanneer de klachten begonnen zijn. Als gespecialiseerde medische behandeling binnen 3 uur start, is de kans op herstel merkelijk groter.

Bel onmiddellijk de hulpdiensten (112) zodra de eerste verschijnselen zich voordoen. Verplaats de persoon niet. Laat het slachtoffer rusten in een comfortabele houding en ondersteun hem aan de verlamde zijde.

 

Folders

Stroke Unit

Categorie
Download