Plan-it prothese

Tijdens de voorbereidende consultatie waar de ingreep voor een heup of knieprothese wordt gepland bij de orthopedisch chirurg, worden afspraken gemaakt omtrent preoperatieve onderzoeken, medicatie en niet te vergeten zaken. U krijgt ook een afspraak voor de Plan-it Prothese informatie namiddag die zal voorafgaan aan uw ingreep.

Tijdens deze namiddag zal u gedetailleerde uitleg krijgen over de ingreep door een orthopedisch chirurg, uitleg over de narcose mogelijkheden door een anesthesist, uitleg over de revalidatie door een kinesitherapeut en zal Uw dossier worden nagekeken door een anesthesist en door de apotheek zodat alles in orde is voor uw ingreep. Ter gelegenheid van deze consultatie bij de orthopedisch chirurg, waarop de operatie werd afgesproken, zal een zogeheten “neuswisser” worden afgenomen. Dit is een onderzoek waarbij er wordt nagegaan of u al dan niet drager bent van ziektekiemen die zouden kunnen leiden tot een besmetting van uw prothese. Indien u dergelijke kiem heeft, betekent dit niet dat u ziek bent, maar moet een andere strategie worden gevolgd bij het plaatsen van de knieprothese (zoals het aanpassen van de antibioticakeuze voor en tijdens ingreep).

U zal eveneens een gesprek hebben met iemand van de sociale dienst om te zien of u bij uw terugkeer naar huis hulp zult nodig hebben. Zij kunnen u dan helpen bij de organisatie daarvan. Indien een snelle terugkeer naar huis door sociale omstandigheden moeilijk ligt, kan via hen eventueel ook een verlengd verblijf in het ziekenhuis op de dienst revalidatie geregeld worden.

Het is geweten dat rokers meer problemen stellen na de operatie dan niet-rokers, vnl. op het vlak van vlotte wondheling. Indien u een tweetal maanden voor uw operatie kan stoppen met roken, is de kans op wondinfecties een stuk kleiner.

Goed om weten:

  • Preoperatieve gewichtscontrole en oefeningen zijn zeer belangrijk.
  • Veronderstel niets, indien u vragen hebt stel ze eerder aan uw chirurg, huisarts of kinesist.
  • Breng uw thuismedicatie en relevante medische geschiedenis mee naar het ziekenhuis.
  • Verwittig uw chirurg en anesthesist van medicatie die u thuis neemt, gekende allergieën of belangrijke medische aandoeningen die u ooit gehad hebt of nog steeds hebt.