Traumatologie

Traumatologie is de subspecialisatie binnen de orthopedische heelkunde die zich bezighoudt met letsels aan het bewegingsapparaat ten gevolge van een trauma (ongeval, sportletsel, arbeidsongeval,…).

De meeste acute letsels waarvoor patiënten op de spoedgevallendienst terechtkomen behoren onder andere tot de traumatologie. De meest voorkomende trauma’s voor orthopedisch chirurgen zijn fracturen, maar ook pees-, spierletsels. Voor zeldzame of zeer gecompliceerde letsels kan een patiënt doorverwezen worden naar een universitair traumacentrum.

De klassieke veel voorkomende trauma’s (polsfractuur, heupfractuur, enkelfractuur) worden behandeld door alle orthopedisch chirurgen binnen onze dienst, voor specifiekere letsels zal u verzorgd worden door de desbetreffende orthopedisch chirurg waarvoor dit zijn subspecialiteit is.