BorstkliniekBorstpathologie

Sinds 23 juni 2022 is de borstkliniek van AZ Glorieux nu ook officieel erkend door de overheid als satellietborstkliniek, overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 22/04/2016 tot wijziging van het KB van 26/07/2007 houdende de vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd zorgprogramma voor borstkanker (‘coördinerende borstkliniek’) en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker (‘satellietborstkliniek’) moeten voldoen.

De coördinerende borstkliniek is AZ Groeninge Kortrijk waardoor de zorg voor de borstkankerpatiënt dicht bij huis, regionaal en binnen het gezamenlijke E-17 netwerk verzekerd is. Indien de patiënt in aanmerking komt voor radiotherapie, zal dit in AZ Groeninge georganiseerd worden. De chirurgie alsook alle systemische therapie gaan vanzelfsprekend onveranderd in AZ Glorieux door.

We kijken alvast uit naar een vruchtbare samenwerking!

 

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen.

Elke jaar worden in België 11 000 vrouwen door borstkanker getroffen. Het krijgen van deze diagnose kan een grote impact hebben op het leven van patiënt en zijn omgeving. Daarom kunnen patiënten met borst- en/of gynaecologische aandoeningen terecht in de borstkliniek van az Glorieux. Door middel van een gespecialiseerde, multidisciplinaire aanpak bieden we een optimale, patiëntgerichte hulpverlening te bieden. Via de lokale borstkliniek willen we patiënten met een borstaandoening centraal stellen door een optimale diagnosestelling, behandeling en begeleiding te voorzien, op basis van de laatste wetenschappelijke data. Dit gebeurt in overleg en samenwerking tussen een groot aantal betrokken (medische) disciplines.

Wekelijks vindt een borstraadpleging plaats met de gynaecologe, dr. Elke Van den Abbeele, en chirurg, dr. Joyce Tiek, voor oppuntstelling van een borstletsel, plannen van een operatieve behandeling en de nodige follow-up. Hierbij is er een nauwe samenwerking met de medisch oncologen, dr. Florence Van Ryckeghem en dr. Karen Couvreur. Gespecialiseerde radiologen, waaronder dr. Ivan De Pauw, dr. Patricia Dewandel, dr. Veerle Claes en dr. Katrien Van den Bergh, staan steeds klaar voor mammo- en echografische controle met biopsiename van verdachte letsels. Screenings-onderzoeken worden op korte termijn gepland op de dienst radiologie en nucleaire geneeskunde. Voor het revalidatietraject zal u worden ondersteund door dr. Liesbet Huyghebaert. Gedurende het hele proces van diagnose en behandeling kunt u rekenen op psychosociale omkadering en begeleiding door de onco-psychologen, de sociale dienst, de oncodiëtiste, de oncocoach,… Klik hier voor meer informatie rond revalideren na kanker.

Wij hopen via onze borstkliniek u duidelijke en volledige informatie te kunnen geven op maat van uw behoeften.

Aandoeningen en behandelingen

Borstkanker

Op deze pagina vindt u alle informatie over borstkanker. Wenst u meer informatie of wenst u een afspraak te maken?…

Volledige info